Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στο νέο ιστοχώρο της Σχολής Επιστήμών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Η Σχολή Επιστήμών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι νεοϊδρυθείσα Σχολή (ΠΔ 98/2013, ΦΕΚ 134/5-6-2013 τ. Α ́) και αποτελείται από δύο Τμήματα: το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες. Η ίδρυση της Σχολής αποτελεί, μετά την ένταξη των ΕΑΣΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 1982, τον σημαντικότερο σταθμό στον χώρο της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στο ΑΠΘ.

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Με το άρθρο 47 του Ν.1268/82 ιδρύθηκαν τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με το Π.Δ 107/1983 η Ε.Α.Σ.Α Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος και Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος συντονίζουν οι Τομείς:

ΤΕΦΑΑ Σερρών

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Οι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1989.

Από ιδρύσεως του έχουν εγγραφεί 3133 φοιτητές και φοιτήτριες και έχει δύναμη 785 φοιτητών/τριών, ενώ έχει χορηγήσει πτυχία σε 1350 φοιτητές και φοιτήτριες (καταμέτρηση 19/1/2012).