Ερευνητικά Προγράμματα Άθλησης Συλλόγων
Αρχική / Δράσεις / Ερευνητικά Προγράμματα Άθλησης Συλλόγων

Ερευνητικά Προγράμματα Άθλησης Συλλόγων

Ερευνητικά Προγράμματα Άθλησης Συλλόγων

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα έρευνας αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής που σχεδιάζεται και εκτελείται αποσκοπεί στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών και στην προώθηση του αθλητισμού στην κοινωνία, αξιοποιώντας και αναλύοντας δεδομένα από τη συμμετοχή κοινού και αθλητών προς όφελος της αθλητικής επιστήμης. Εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Σ.Ε.Φ.Α.Α. και στην αλληλοεπίδραση της Σχολής με την κοινωνία. Για την επίτευξη των στρατηγικών αυτών στόχων απαιτείται η συμμετοχή αθλητών συλλόγων και μελών της ΣΕΦΑΑ προκειμένου να αντληθούν και να αναλυθούν δεδομένα από τα αθλητικά πεδία εφαρμογής, καθώς και να αποκτηθεί εμπειρία σε στην εφαρμογή προγραμμάτων αθλητισμού και αναψυχής στις ομάδες στόχου του προγράμματος.

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr