Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου
Αρχική / Εργαστήρια Τεφαα Θεσσαλονίκης / Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου

Διεύθυνση: Γυάλινο Κτίριο Θέρμης, 2ος όροφος, Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης (Απέναντι από οικισμό Λήδα Μαρία) - 570 01 Θέρμη

Τηλέφωνα: 2310 992237

e-mailmougios@phed.auth.gr

Διευθυντής: Μούγιος Βασίλειος, Καθηγητής

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr