Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
Αρχική / Εργαστήρια Τεφαα Σερρών / Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής

Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής

Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής

Διευθύντρια: Ευαγγελινού Χριστίνα, Καθηγήτρια

Το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής ιδρύθηκε το 2003 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ στις Σέρρες. Ο εσωτερικός κανονισμός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1592/30-10-2003. Το Εργαστήριο ασχολείται με τη μελέτη των ατομικών διαφορών που δημιουργούν ψυχοκινητικά προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Σκοπός είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την αξιολόγηση του αθλητικού επιπέδου αθλητών με αναπηρίες. Αυτό πραγματοποιείται διαμέσου της φυσικής αγωγής, της ψυχαγωγίας, του υψηλού αθλητισμού καθώς και της θεραπευτικής γυμναστικής και της αποκατάστασης. Οι χώροι υλοποίησης αυτών των σκοπών είναι τα ειδικά σχολεία, ιδρύματα, προσαρμοσμένα γυμναστήρια, νοσοκομεία καθώς και τα τυπικά σχολεία.

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr