Εργαστήριο Νευρομηχανικής της Άσκησης και του Αθλητισμού
Αρχική / Εργαστήρια Τεφαα Σερρών / Εργαστήριο Νευρομηχανικής της Άσκησης και του Αθλητισμού

Εργαστήριο Νευρομηχανικής της Άσκησης και του Αθλητισμού

Εργαστήριο Νευρομηχανικής της Άσκησης και του Αθλητισμού

Διευθυντής: Κέλλης Ελευθέριος, Καθηγητής

Το Εργαστήριο Νευρομηχανικής αποτελεί μετέλιξη του εργαστηρίου Αθλητικής Βιομηχανικής (απόφαση συγκλήτου 14117/11-2-2016). Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Αθλητικής Εμβιομηχανικής, της γενικής προπονητικής, της νευρο-μηχανικής και προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, της αθλητικής κινησιολογίας, της ανάλυσης της κίνησης, της πρόληψης μυοσκελετικών τραυματισμών μέσω της άσκησης, της προπόνησης αποκατάστασης, των νευρομυϊκών προσαρμογών της άσκησης και της νευρομηχανικής ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Οι στόχοι της ερευνητικής δραστηριότητας συνίστανται στο να προάγει την βασική έρευνα στο πεδίο των νευρομυϊκών μηχανισμών που διέπουν την ανθρώπινη κίνηση, να αναπτύξει τεχνικές αξιολόγησης και βελτίωσης ή πρόληψης της παθολογικής και αθλητικής κίνησης και να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην σύγχρονη κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την ιστοσελίδα εργαστηρίου.

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr