Εργαστήρια ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
Αρχική / Έρευνα / Εργαστήρια ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Εργαστήρια ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Εργαστήρια ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Τα Εργαστήρια του Τμήματος ειναι τα εξής:

  • Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας
  • Εργαστήριο Βιοκινητικής
  • Εργαστήριο Αθλητιατρικής
  • Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου
  • Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας
  • Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr