ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
Αρχική / Τμήματα / ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Με το άρθρο 47 του Ν.1268/82 ιδρύθηκαν τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με το Π.Δ 107/1983 η Ε.Α.Σ.Α Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος και Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος συντονίζουν οι Τομείς:

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αναψυχής
  • Αθλημάτων
  • Ανθρώπινης Απόδοσης

Το Τμήμα εμφανίζει πλούσια ιστορία και μια έντονη δυναμική στην προώθηση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, συνεργασίες με αναγνωρισμένου κύρους Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εθνικούς φορείς εκπαίδευσης, και διοργάνωση δράσεων για την προώθηση του αθλητικού κινήματος.

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Τμήματος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης.

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr