Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
Αρχική / Εργαστήρια Τεφαα Σερρών / Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Διευθυντής: Νικόλαος Θεοδωράκης, Αν. Καθηγητής

Το Εργαστήριο Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 2019 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ στις Σέρρες. Οι στόχοι της ερευνητικής δραστηριότητας συνίστανται  στο να προάγει την εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε όλο το φάσμα των αθλητικών επιστημών. Ειδικότερα, στοχεύει στην ανάπτυξη μοντέλων καθορισμού και αξιολόγησης των απαραίτητων συμπεριφορών, δεξιοτήτων και πρακτικών οι οποίες αφορούν τόσο στην έναρξη μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας στην αθλητική αγορά, όσο και στη βιωσιμότητας και τη συμβολή της στην ευημερία της κοινωνίας. Τέλος βασικός στόχος της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, μεθοδολογιών και εργαλείων σε όλο το φάσμα των αθλητικών επιστημών.

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr