Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα
Αρχική / Εργαστήρια Τεφαα Σερρών / Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα

Διευθυντής: Συμεών Βλαχόπουλος, Καθηγητής

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα ιδρύθηκε το 2008 στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ στις Σέρρες. Ο εσωτερικός κανονισμός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1996/25-9-2008. Το αντικείμενο της ερευνητικής δραστηριότητας συνίσταται στην κατανόηση των παραγόντων και των μηχανισμών που αφορούν σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, διευκόλυνσης και μεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης, ενίσχυσης και διατήρησης της φυσικής δραστηριότητας του γενικού πληθυσμού σε συσχετισμό με τη διατήρηση, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της υγείας και της ψυχολογικής ευεξίας.

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr