Σπουδές
Αρχική / Σπουδές

Σπουδές

Σπουδές

Δείτε τις Προπτυχιακές Σπουδές των ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Δείτε τις Μεταπτυχιακές Σπουδές των ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Δείτε τις Διδακτορικές Σπουδές των ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Δείτε τις Μεταδιδακτορικές Σπουδές των ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr