Εργαστήριο Φυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Υγιεινής & Βιοχημείας
Αρχική / Εργαστήρια Τεφαα Σερρών / Εργαστήριο Φυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Υγιεινής & Βιοχημείας

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Υγιεινής & Βιοχημείας

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Υγιεινής & Βιοχημείας

Διευθυντής: Βράμπας Ιωάννης, Καθηγητής

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας, Βιοχημείας, Αθλητιατρικής και Υγιεινής ιδρύθηκε το έτος 2000 (ΦΕΚ 176/31.7.2000 τ. Α΄) στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, ΑΠΘ. Αποτελεί μια διεπιστημονική οντότητα με τη συμμετοχή ερευνητών από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, ΑΠΘ. Το εργαστήριο ασχολείται με για την κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος και τον τρόπο με τον οποίο η σωματική δραστηριότητα προάγει την υγεία και την ευεξία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των ερευνητικών θεμάτων που σχετίζονται με την άσκηση, τη φυσιολογία, τη βιοχημεία, την εργοφυσιολογία, και τη διατροφή, τόσο σε έρευνες με ανθρώπους, όσο και σε έρευνες με πειραματόζωα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την ιστοσελίδα εργαστηρίου.

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr