Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας
Αρχική / Εργαστήρια Τεφαα Θεσσαλονίκης / Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας

Διεύθυνση: Ξενώνες, Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης (Απέναντι από οικισμό Λήδα Μαρία) - 570 01 Θέρμη

Τηλέφωνο: 2310 992212

e-mail: lambo@phed.auth.gr

Διευθυντής: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής

Υποδομή | Εξοπλισμός | Υπηρεσίες: 

Υλικοτεχνική Υποδομή – Εξοπλισμός

Στο εργαστήριο υπάρχουν συσκευές για την αξιολόγηση ψυχοκινητικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, όπως χρόνου αντίδρασης, αποφασιστικότητας, ακρίβειας κινήσεων, προσοχής, αντίληψης, ισορροπίας, κλπ, καθώς και ηλεκτρονικές μορφές ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών μεταβλητών που σχετίζονται με την αθλητική απόδοση.

 

Παροχή Υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης

Συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Αθλητισμού και Ομοσπονδίες για την ψυχολογική υποστήριξη αθλητών. Επιστημονική υποστήριξη μεμονωμένων αθλητών σε συνεργασία με τους συλλόγους ή τους προπονητές.

Θεματικές Περιοχές |Αντικείμενα: 

Οι θεματικές περιοχές που καλύπτει είναι:

 1. Η διερεύνηση ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών αθλητών και αθλούμενων.  
 2. Η κατανόηση και διερεύνηση παραγόντων της δυναμικής των ομάδων και της ηγεσίας.
 3. Η χρήση τεχνικών ψυχολογικής προετοιμασίας αθλητών.
 4. Η μελέτη ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδέονται με την υγεία και ευεξία.
 5. Οι μέθοδοι παρέμβασης για αρμονική ένταξη και ανάπτυξη των νέων στον αθλητισμό.
 6. Η ανίχνευση ταλέντων στον αθλητισμό.

 
Ορισμένα από τα αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου είναι:

 1. Το άγχος στον αθλητισμό.
 2. Ιδανική ψυχολογική κατάσταση  και αθλητική απόδοση.
 3. Ηθική ανάπτυξη και λήψη αποφάσεων στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή.
 4. Επιθετικότητα και ηθική ωριμότητα.
 5. Ψυχοκοινωνικές πτυχές της διαιτησίας.
 6. Τα κίνητρα στον αθλητισμό.

Αθλητική Ψυχολογία (athabasca university)

Αθλητική Ψυχολογία και Αθλήματα (Άρθρα για Όλα τα Αθλήματα με Αλφαβητική Σειρά)

Taekwondo και Αθλητική Ψυχολογία

Τέννις και Αθλητική Ψυχολογία (διάφορα Αρθρα και τεχνικές προετοιμασίας)

Ο, τι έχει σχέση με Ψυχολογία (Πολλοί δεσμοί)

Εξελικτική Ψυχολογία (δικτυακός τόπος)

Κοινωνική Ψυχολογία (Δικτυακός τόπος)

Εκλαϊκευμένη Ψυχολογία (διάφορα άρθρα)

Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας UC Berkeley

Ηλεκτρονικά περιοδικά Ψυχολογίας

Πλήρης Κατάλογος Ολων των Περιοδικών Ψυχολογίας

Δεσμοί για πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας σε Ολον τον Κόσμο

Δικτυακός τόπος με πολλά θέματα Μεθοδολογίας και Στατιστικής στην Ψυχολογία

Η τέχνη και η επιστήμη της ηγεσίας

Βιβλία προς παραγγελία (Human Kinetics)

Ελληνικός Ψυχιατρικός Οδηγός (περιλήψεις δημοσιευμένων άρθρων από Έλληνες ερευνητές)

Τεράστια βάση δεδομένων με γνωμικά ταξινομημένα ως προς θέμα

Παροιμίες ταξινομημένες ως προς χώρα

Λίστα με διάφορα αθλητικά κλισέ

Σελίδα για το Χουλιγκανισμό (Ολλανδία)

Διεθνής Εταιρία Έρευνας της Βίας 

Κινηματογραφικές ταινίες που σχετίζονται με την αθλητική ψυχολογία

 

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 991871

2310 991872

info@pess.auth.gr