Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στο νέο ιστοχώρο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι νεοϊδρυθείσα Σχολή (ΠΔ 98/2013, ΦΕΚ 134/5-6-2013 τ. Α ́) και αποτελείται από δύο Τμήματα: το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΦΑΑ με έδρα τις Σέρρες.

ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Με το άρθρο 47 του Ν.1268/82 ιδρύθηκαν τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με το Π.Δ 107/1983 η Ε.Α.Σ.Α Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος και Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος συντονίζουν οι Τομείς:

ΤΕΦΑΑ Σερρών

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Οι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1989.

Από ιδρύσεως του έχουν εγγραφεί 3133 φοιτητές και φοιτήτριες και έχει δύναμη 785 φοιτητών/τριών, ενώ έχει χορηγήσει πτυχία σε 1350 φοιτητές και φοιτήτριες (καταμέτρηση 19/1/2012).