ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Με το άρθρο 47 του Ν.1268/82 ιδρύθηκαν τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με το Π.Δ 107/1983 η Ε.Α.Σ.Α Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος και Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος συντονίζουν οι Τομείς:

-Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αναψυχής
-Αθλημάτων
-Ανθρώπινης Απόδοσης

Το Τμήμα εμφανίζει πλούσια ιστορία και μια έντονη δυναμική στην προώθηση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, συνεργασίες με αναγνωρισμένου κύρους Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εθνικούς φορείς εκπαίδευσης, και διοργάνωση δράσεων για την προώθηση του αθλητικού κινήματος.

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Τμήματος.