Χαιρετισμός Κοσμήτορα

     Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

     Η επίσημη λειτουργία της Σχολής μας από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 σηματοδοτεί την αναβάθμιση του χώρου μας στο   πανεπιστήμιο. Με τη συμβολή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών μας στα μαθήματα, στα εργαστήρια και στις ερευνητικές δραστηριότητες, η αναβάθμιση αυτή θα γίνει ουσιαστική στην πανεπιστημιακή κοινότητα και θα αποκτήσει θετική δυναμική στην κοινωνία.

Η Σχολή μας περιλαμβάνει τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης και Σερρών. Τα Τμήματα στεγάζονται στις νέες εγκαταστάσεις του ΑΠΘ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και στον Αγ. Ιωάννη Σερρών.

Η λειτουργία των δύο ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ έχει συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών, καθώς και στην προαγωγή της αθλητικής επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα γίνεται παρουσίαση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής καθώς και των Εργαστηρίων των Τμημάτων, και του ερευνητικού έργου που πραγματοποιείται σε αυτά. Παράλληλα δίνονται πληροφορίες για τις δραστηριότητες των δύο Τμημάτων και της Σχολής.

Κοσμάς Ι. Χριστούλας, Καθηγητής
Κοσμήτορας