Εργαστήρια

Εργαστήρια - ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Στο Τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω 10 εργαστήρια και ένα σπουδαστήριο:

 • Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας
 • Εργαστήριο Βιοκινητικής
 • Εργαστήριο Προπονητικής & Ανθρώπινης Απόδοσης
 • Εργαστήριο Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης
 • Εργαστήριο Αθλητιατρικής
 • Εργαστήριο Υγιεινής και διατροφής Αθλουμένων
 • Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας
 • Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής
 • Εργαστήριο Αθλητικών Κακώσεων
 • Σπουδαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εργαστήρια - ΤΕΦΑΑ Σερρών

Στο Τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Φυσιολογίας, Βιοχημείας, Αθλητιατρικής και Υγιεινής
 • Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής
 • Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
 • Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα
 • 'Ατυπο εργαστήριο Νευρομηχανικής