3ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών

Αγαπητές/οί ,

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών, που θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την επιστημονική σας εργασία.
2-2-2019 - Λήξη υποβολής περιλήψεων

Προεγγραφές (μειωμένο κόστος) : Από 1-6-2018 μέχρι 20-1-2019 
Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες 15 ευρώ
Σύνεδροι 25 ευρώ.

Εγγραφές : Από 21/1/19 έως 3/3/19
Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες 25 ευρώ 
Σύνεδροι 35 ευρώ.
 
Πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου και οδηγίες υποβολής των εργασιών θα βρείτε στον ιστότοπο http://www.icss2019.web.auth.gr.

Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριές της ΣΕΦΑΑ μπορούν να συμμετέχουν ως εθελοντές/τριες στις εργασίες του Συνεδρίου. Το πρόγραμμα του εθελοντισμού και η δήλωση γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες, επιλέγοντας στο μενού της ιστοσελίδας ICSS2019/ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή σας.
 

Ο Κοσμήτορας
Κοσμάς Ι. Χριστούλας
Καθηγητής