Γραμματεία

Διοικητική Υποστήριξη
Μπακιρτζόγλου Παντελεήμων
Τ: 2310 991871 , 991872
F: 2310 991873
Ε: info@pess.auth.gr

Διεύθυνση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέες Εγκαταστάσεις Θέρμης
Γυάλινο κτίριο, 1ος όροφος
54124 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 991871, 991872
F: 2310 991873
Ε: info@pess.auth.gr