Σύσταση εφορευτικής επιτροπής για εκλογές ΕΕΠ_ΓΣ της ΣΕΦΑΑ