Ανακοινώσεις Σχολής

Αντιπαράθεση απόψεων (debate) στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών

Η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού διοργάνωσε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης μια αντιπαράθεση απόψεων (debate) στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων και οι απαντήσεις των εισηγητών στις ερωτήσεις του σχολιαστη και του κοινού δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό "Επιθεώρηση Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης".

Σελίδες