Επιστημονικές Εκδηλώσεις

1η Διημερίδα ειδικότητας κλασικού αθλητισμού ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.

1η Διημερίδα ειδικότητας κλασικού αθλητισμού ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
«Αναπτυξιακός αθλητισμός στο κλασικό αθλητισμό: σύνδεση της θεωρίας με την πράξη»