Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΕΦΑΑ του ΑΠΘ